консултантска дейност

консултантска дейност и съдействие на инвеститорите при съгласуване на техните проекти, внос и производство на козметични продукти

Фирма „ИНТЕР КОНСУЛТ КО“ извършва консултантска дейност и съдействие на инвеститорите при съгласуване на техните проекти, внос и производство на козметични продукти, хранителни добавки, строителни материали и изпълняване на съгласувателните режими в РИОСВ, МОСВ, като доклад по ОВОС, ЕО, Комплексна екологична експертиза със здравна оценка за РЗИ и РИОСВ.

консултантска дейност

За легализация на внесените и произведените от Вас козметични продукти, фирмата ни разполага с високо квалифицирани специалисти и експерти по отделните компоненти за изготвяне на вашите документи за легализация на българския и европейски пазар.

При извършваните консултантски дейности се комбинират знания и умения на инженери, лекари, еколози, научни работници, технолози и практици. Клиентите, които от дълги години работят с нас, ни оценяват като фирма и експерти със сто процентна успеваемост.

Изготвяне на Комплексни екологични експертизи със здравни оценки

За още информация посете нашата страница във Facebook