Консултациии за изграждане на производства за козметични продукти, изискванията по устройство на дейностите, с оглед съгласуването им с компетентните органи, като РЗИ и МЗ.