– Консултантски дейности по отношение на внос и производство в България (и Европейския съюз) на козметични продукти за легализацията им и регламентирано предлагане на българския и европейския пазар. Досие на козметичен продукт.

– Доклад за безопасност на козметичния продукт, съгласно Регламент 1223/2009г;

– Оценка по безопасност на козметични продукти;

– Информационно досие на продукта;

– Проекто етикет;

– Регистрация и Нотификации на козметични продукти (CPNP-№), съгласно Регламент 1223/2009г, чл.13 и чл.16;

– Разработване и внедряване на GMP в обастта на парфюмерия и козметика – Регламент 1223/2009г.;

 

Изготвяне на Комплексни екологични експертизи със здравни оценки

За още информация посете нашата страница във Facebook