– Консултантски дейности по отношение на внос и производство в България (и Европейския съюз) на строителни продукти за легализацията им и предлагане на българския и европейския пазар.

– Изготвяне на Здравни оценки на строителни продукти. Те са особенно важни за вашето участие в търгове за обществени поръчки по строителни дейности.