Консултациии относно изграждане на производства за хранителни добавки, изискванията по устройство на дейностите, с оглед съгласуването им с компетентните органи, като БАБХ и МЗ.