Нашата дейност:

Фирма "ИНТЕР КОНСУЛТ КО" ЕООД предлага консултантски дейности по отношение на внос и производство в България (и Европейския съюз) на козметични продукти за легализацията им и регламентирано предлагане на българския и европейския пазар. Консултантски дейности по отношение на внос и производство в България (и Европейския съюз) на строителни продукти. Консултантски дейности по отношение на внос и изграждане на производство на хранителни добавки за легализацията им и предлагане на българския пазар.

Козметични продукти

Козметични продукти

За легализация на внесените и произведените от Вас козметични продукти, фирмата ни разполага с високо квалифицирани специалисти и експерти по отделните компоненти.

Read More

Хранителни добавки

Хранителни добавки

Консултациии относно изграждане на производства за хранителни добавки, изискванията по устройство на дейностите, с оглед съгласуването им с компетентните органи, като БАБХ и МЗ.

Read More

Строителни материали

Строителни материали

Здравната оценка на строителните материали се изготвя с цел да се удостовери тяхната безопасност за здравето на потребителите, които ще ги ползват в бита и на други места.

Read More

Нашата дейност

Доклад за безопасност, оценка за безопасност, досие на козметичен продукт, нотификация в CPNP, здравна оценка, строителни продукти (материали).

Представяне на фирмата

Интер Консулт Ко, консултира производители и вносители на козметични продукти, хранителни добавки,  строителни материали и други стопански  дейности. Козметичните продукти, например за да се произвеждат и продават имат определена документация, която ги легитимира, че са безопасни за човешкото здраве при употреба. Тези документи позваляват на вносители и производители, безпрепятствено да продават своите продукти и да