Доклад за безопасност, оценка за безопасност, досие на козметичен продукт, нотификация в CPNP, здравна оценка, строителни продукти (материали).