Нашата дейност

Доклад за безопасност, оценка за безопасност, досие на козметичен продукт, нотификация в CPNP, здравна оценка, строителни продукти (материали).

Представяне на фирмата

Интер Консулт Ко, консултира производители и вносители на козметични продукти, хранителни добавки,  строителни материали и други стопански  дейности. Козметичните продукти, например за да се произвеждат и продават имат определена документация, която ги легитимира, че са безопасни за човешкото здраве при употреба. Тези документи позваляват на вносители и производители, безпрепятствено да продават своите продукти и да