Интер Консулт Ко, консултира производители и вносители на козметични продукти, хранителни добавки,  строителни материали и други стопански  дейности. Козметичните продукти, например за да се произвеждат и продават имат определена документация, която ги легитимира, че са безопасни за човешкото здраве при употреба. Тези документи позваляват на вносители и производители, безпрепятствено да продават своите продукти и да ги предоставят при поискване от страна на контролните органи.

За всеки козметичен продукт, вносителят / производителя трябва да притежава, следните документи: Доклад за безопасност, Досие на продукта, CPNP нотификация на продукта в Европейския портал за козметика и проекто етикет, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 1223/2009.  Тези документи вносителят /производителя може да се изготвят от нашия екип в Интер Консулт Ко ЕООД.